VĂN BẢN PHÁP QUY
      Quyết định Về việc ban hành Quy định tạm thời chức năng và nhiệm vụ của Phòng Tổ chức - Hành chính & Tài vụ Trường Trung cấp Kinh tế Du lịch Duy Tân
      Quyết định công nhận Hiệu trưởng Trường trung cấp KT - DL Duy Tân
      Quyết định về việc công nhận Hội đồng quản trị, Chủ tịch và thành viên Hội đồng quản trị Trường trung cấp Kinh tế - Du lịch Duy Tân
Tin mới nhất