Chính sách bảo mật

Chính Sách Bảo Mật

Chào mừng bạn đến với trang web của Trường Trung Cấp Kinh Tế Du Lịch Duy Tân. Chúng tôi cam kết bảo vệ thông tin cá nhân của bạn và tuân thủ nghiêm ngặt các quy định bảo mật dưới đây.

Thu Thập Thông Tin Cá Nhân

Chúng tôi thu thập thông tin cá nhân từ bạn thông qua các mẫu đăng ký hoặc liên hệ trực tiếp. Thông tin này bao gồm tên, địa chỉ email, số điện thoại, và thông tin khác có liên quan. Chúng tôi sử dụng thông tin này để liên hệ với bạn, cung cấp thông tin về các chương trình đào tạo, và cung cấp hỗ trợ khi bạn cần.

Bảo Mật Thông Tin Cá Nhân

Chúng tôi cam kết bảo mật thông tin cá nhân của bạn và không chia sẻ thông tin này với bất kỳ bên thứ ba nào mà không có sự đồng ý của bạn. Thông tin cá nhân của bạn được lưu trữ an toàn và được bảo vệ trước mọi hình thức truy cập trái phép.

Sử Dụng Cookie

Trang web của chúng tôi có thể sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn trên trang web. Cookie là các tập tin nhỏ chứa thông tin về cách bạn sử dụng trang web. Chúng tôi sử dụng cookie để theo dõi và phân tích cách bạn tương tác với trang web và tùy chỉnh nội dung dựa trên sở thích của bạn. Bạn có thể tắt cookie trong cài đặt trình duyệt của mình nếu bạn không muốn chúng tôi sử dụng cookie.

Liên Kết Đến Trang Web Bên Ngoài

Trang web của chúng tôi có thể chứa liên kết đến trang web bên ngoài. Chúng tôi không kiểm soát hoặc chịu trách nhiệm về nội dung hoặc chính sách bảo mật của các trang web bên ngoài. Việc bạn truy cập các trang web bên ngoài nằm ngoài sự kiểm soát của chúng tôi và bạn nên xem xét chính sách bảo mật của họ.

Thay Đổi Chính Sách Bảo Mật

Chúng tôi có thể điều chỉnh và cập nhật chính sách bảo mật này theo thời gian mà không cần thông báo trước. Bất kỳ thay đổi nào sẽ được công bố trên trang web này. Việc bạn tiếp tục sử dụng trang web sau khi có các thay đổi này sẽ được coi là bạn đã đồng ý với các điều khoản và quy định mới.

Liên Hệ Với Chúng Tôi

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi hoặc ý kiến đóng góp nào về chính sách bảo mật này, vui lòng liên hệ với chúng tôi qua số điện thoại 0543 883 919 hoặc email duytanhue@duytanhue.edu.vn. Chúng tôi luôn sẵn sàng lắng nghe và phục vụ bạn.

Chúng tôi cảm ơn sự hiểu biết và tuân thủ của bạn đối với các chính sách và quy định của chúng tôi.