Chính sách sử dụng

Chính Sách Sử Dụng Trang Web

Chào mừng bạn đến với trang web của Trường Trung Cấp Kinh Tế Du Lịch Duy Tân. Trước khi tiếp tục sử dụng trang web này, vui lòng đọc kỹ và hiểu các điều khoản và điều kiện sau đây. Việc bạn tiếp tục sử dụng trang web này sẽ được xem xét là bạn đã đồng ý với các chính sách và quy định sau đây:

Bản Quyền và Sử Dụng Thông Tin

  • Bản Quyền: Mọi nội dung, hình ảnh, văn bản, và tài liệu khác trên trang web này thuộc sở hữu bản quyền của Trường Trung Cấp Kinh Tế Du Lịch Duy Tân hoặc được cấp phép sử dụng. Bất kỳ việc sao chép, phát tán, hoặc sử dụng nội dung từ trang web này cho mục đích thương mại hoặc cá nhân mà không có sự đồng ý bằng văn bản từ chúng tôi là vi phạm bản quyền.
  • Sử Dụng Thông Tin: Trang web này cung cấp thông tin về Trường Trung Cấp Kinh Tế Du Lịch Duy Tân và các hoạt động liên quan. Thông tin được cung cấp chỉ với mục đích tham khảo và không đảm bảo tính chính xác hoặc hoàn thiện. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về bất kỳ thiệt hại hoặc mất mát nào phát sinh từ việc sử dụng thông tin trên trang web này.

Bảo Mật Thông Tin Cá Nhân

Chúng tôi cam kết bảo vệ thông tin cá nhân của bạn. Thông tin cá nhân mà bạn cung cấp cho chúng tôi thông qua trang web này sẽ được bảo mật và chỉ sử dụng cho các mục đích liên quan đến việc hỗ trợ bạn và cung cấp thông tin về Trường Trung Cấp Kinh Tế Du Lịch Duy Tân. Chúng tôi không chia sẻ thông tin cá nhân của bạn với bất kỳ bên thứ ba nào mà không có sự đồng ý của bạn.

Liên Kết Đến Trang Web Bên Ngoài

Trang web này có thể chứa các liên kết đến trang web của bên thứ ba. Chúng tôi không kiểm soát hoặc chịu trách nhiệm về nội dung hoặc chính sách bảo mật của các trang web bên ngoài. Việc bạn truy cập các trang web bên ngoài nằm ngoài sự kiểm soát của chúng tôi và bạn nên xem xét chính sách bảo mật của họ.

Liên Hệ Với Chúng Tôi

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi hoặc ý kiến đóng góp nào về chính sách sử dụng trang web này, vui lòng liên hệ với chúng tôi qua số điện thoại 0543 883 919 hoặc email duytanhue@duytanhue.edu.vn. Chúng tôi luôn sẵn sàng lắng nghe và phục vụ bạn.

Chúng tôi cảm ơn sự hiểu biết và tuân thủ của bạn đối với các chính sách và quy định của chúng tôi.